Gå till innehåll

Badrum

Badrummet är en viktig del i Ditt hem. Det är ett rum som används dagligen. Ett välplanerat badrum kommer att öka både trivseln i Din bostad samt värdet.

En badrumsrenovering utförd av vårt certifierade företag med våra professionella och behöriga hantverkare tar inte lång tid. Det är även mer prisvärt idag än någonsin, eftersom Du som privatperson har rätt till ROT-avdrag (- 30 % av arbetskostnaden, om de krav som ställts upp av Skatteverket är uppfyllda. Detta gäller självklart även andra arbeten. För mer information se mer under rubriken ”Nyttja ROT-avdraget när Du anlitar oss!”).

Boka gärna ett hembesök med oss så att Du får en uppfattning om vad just Din badrumsrenovering innebär och kommer att kosta.

Så här går det i korthet till när vi renoverar Ditt badrum:

  • Förberedande åtgärder: täckning av golv, ev. väggar, tak, etc. med skyddspapp
  • Demontering av det gamla badrummet: fast och lös egendom plockas bort, vattenrören förses med avstängningsventil, rör byts ut, möjlighet att spara t.ex. blandare, tvättställ etc.
  • Rivning: Kakel, våtrumsmatta etc. rivs. Ev. byts avloppsrören ut.
  • Montering: nu börjar uppbyggnaden av Ditt badrum enligt Dina önskemål
  • Underarbete: väggar etc. spacklas för att få en jämn yta att arbeta med
  • Tätskikt appliceras: en av de viktigaste delarna (se illustrationerna, vilka visar golv- respektive väggytor i badrum)
  • Sättning av kakel/klinker och fogning
  • Komplettering/Elinstallationer: Befintliga eller nya delar av interiören sätts på plats/elinstallationer genomförs
  • Avslutning: städning av badrummet och bortforsling av överblivet material till återvinningscentral

Illustration: Byggkeramikrådet

Vi prioriterar kvalité! Perfektion in i minsta detalj är en självklarhet för oss. Dina önskemål är vårt fokus. Vi håller Dig löpande informerad om arbetsprocessen och dess delar. Vår tydliga kommunikation och lättillgänglighet samt att vi håller oss till tidsplanen gör processen säkrare och enklare för Dig. Du som kund har dessutom fördelen att Du bara har kontakt med ett företag.

Med oss är Du i trygga händer. Efter badrumsrenoveringen får Du alltid ett godkänt kvalitetsdokument och garanti på hela arbetet så att Du kan känna Dig trygg efter att Du har anlitat oss.